Onbekende gedichten en toespraken

Op 8 mei 2012 verscheen mijn biografie van de dichter en theoloog Jacob Revius (1586-1658). In dat boek verwijs ik naar gedichten en toespraken die niet terug te vinden zijn in de bundel Over-Ysselsche sangen en dichten. Soms gaat het daarbij om nieuw ontdekt materiaal, soms om teksten waarvan het bestaan wel bekend was maar die nooit geraadpleegd of toegankelijk gemaakt zijn. Een overzicht staat hier, de teksten zelf zijn hier te raadplegen. Tenzij anders aangegeven zijn de vertalingen uit het Latijn van mijn hand, die uit het Grieks van dr. C.A. de Niet, die uit het Italiaans van dr. Marco Prandoni. Het copyright van de vertalingen berust bij de vertalers, zie de verantwoording.