Historisch artikel / Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis

Een Marokkaan in het Statencollege (2010)

In de bibliotheek van Jesus College, Oxford, liggen vijf bijzondere 17e-eeuwse disputatieteksten. Ze zijn geschreven door Johannes Maurus, een tot het christendom bekeerde Marokkaan die zijn medestudenten in de theologie voorlichting geeft over de islam. Wie was Maurus, en hoe kwam hij in Leiden terecht?

‘Een Marokkaan in het Statencollege. Johannes Maurus en zijn disputaties over de islam’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 13 (2010),  p. 139-146.