Historisch artikel | Nederlandse letterkunde

Dominee schrijft tragedie (2007)

Hoe dacht de 17e-eeuwse dichter en predikant Jacob Revius over toneelspelen in het algemeen, wat bewoog hem om een tragedie te schrijven en welke visie heeft hij daarmee willen overbrengen?

‘Dominee schrijft tragedie. Het treurspel Haman als spiegel van Revius’ dichterschap en wereldbeeld’, in:
Nederlandse letterkunde 12 (2007), p. 147-171.