Historisch artikel / Liter

De vingerafdruk van de dichter (2011)

Het werk van de 17e-eeuwse dichter Jacob Revius staat te boek als zeldzaam onpersoonlijk. Toch kan juist hij, eeuwen na zijn dood, latere kunstenaars en schrijvers nog altijd ontroeren en inspireren. Hoe is dat mogelijk?

‘De vingerafdruk van de dichter. Over de (on)persoonlijke poëzie van Jacob Revius’, in: Liter nr. 61 (2011), p. 47-55.