Boekpresentatie

Op 12 juni 2019 werd mijn boek De hoeve en het hart gepresenteerd in Herwijnen. Het was een mooie bijeenkomst, waarbij Mai Spijkers (uitgever Prometheus), Wijnand Mijnhardt (hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis in Utrecht) en Henk Massink (strateeg bij het Ministerie van LNV) het woord voerden. De Herwijnense Mr. C. en Mej. M. M. Vervoornstichting stelde gratis de prachtige, oude boerderij Den Ouden Dijk ter beschikking – een passender locatie had ik nooit kunnen bedenken.