publications

2020

‘De boer is eigen baas’ , in: Historisch Nieuwsblad 29-11 (november 2020), p. 78-84.

2019 

De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. Prometheus, Amsterdam, 2019.

Roosa genealogy: legends and facts. Online publication, 2019.

‘Op zoek naar een verdwenen tijd’ (online: ‘Hoe ik een boek schreef’), in: RD Magazine, 8 juni 2019, p. 28-35.

‘Ploegen en doorakkeren: op zoek naar boeren in de Gouden Eeuw’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 25-2 (juni 2019), p. 28-31.

2018

‘Achter de zichtbare dingen. Lloyd C. Douglas, De mantel (1942/1949)’, in: Bart Jan Spruyt (red.), Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie gekozen door reformatorische opinievormers, De Banier, Apeldoorn, 2018, p. 348-355.

2017

Enny de Bruijn (ed.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. De Banier, Apeldoorn, 2017.  Author of the Introduction and the chapters ‘Zaltbommel’, ‘Asperen’, ‘Nieuwe ideeën (New Ideas)’ and ‘Martelaren (Martyrs)’.

‘Leven tussen hagenprekers, beeldenstormers en traditionalisten’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 23-4 (dec. 2017), 46-49.

2016

‘Building Bridges to Past Centuries: religion and empathy in early modern biography’, in: Hans Renders, Binne de Haan, Jonne Harmsma (eds.), The Biographical Turn: Lives in history, London [Routledge], 2016, p. 129-140.

2014-15

‘In de spiegel van de media’, columns on literature and media in Wapenveld: over geloof en cultuur, vol. 64 en 65 (2014-2015). [among others: Maarten ’t Hart, Vonne van der Meer, Tommy Wieringa, Herman Koch, Connie Palmen, Marilynne Robinson].

2014

‘Het Huis te Hellouw en zijn bewoners’, in: Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe 42 (2014), nr. 1, p. 13-28.

2013

De bril van de biograaf’, in: Transparant 23-4 (nov. 2013), p. 12-15.

2012

Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658. (Truth before peace. Jacob Revius 1586-1658). PhD thesis Utrecht University / Boekencentrum, Zoetermeer, 2012.

2011

‘De vingerafdruk van de dichter. Over de (on)persoonlijke poëzie van Jacob Revius’, in: Liter nr. 61 (2011), p. 47-55.

2010

Een Marokkaan in het Statencollege. Johannes Maurus en zijn disputaties over de islam’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 13 (2010), p. 139-146.

De laurierboom van Revius’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 13 (2010), p. 55-56.

2009

‘Heidense leugens en christelijke werkelijkheid. Literair-historische achtergronden van de fantasydiscussie’, in: Bart Cusveller (red.), Het betoverde land achter het filmdoek. Een christelijke blik op film en fantasy, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2009, p. 24-32.

Lemmata ‘Dirk Rafaëlszoon Camphuysen, vrome dissident’, ‘Jodocus van Lodenstein, eenzaam met God gemeenzaam’ en ‘Jacob Revius, calvinistische zanger’, voor de website literatuurgeschiedenis.nl (hoofdred. Hubert Slings en René van Stipriaan), 2009.

Revius. De mooiste gedichten (bloemlezing). Boekencentrum, Zoetermeer, 2009.

2008

Strijdvaardig dichter. Levensbericht bij de 350ste sterfdag van Jacob Revius’, in: Nieuw letterkundig magazijn 26 (2008), p. 40-46. (opgenomen in dbnl)

2007

Dominee schrijft tragedie. Het treurspel Haman als spiegel van Revius’ dichterschap en wereldbeeld’, in: Nederlandse letterkunde 12 (2007), p. 147-171.

2006

‘Leven vol verwondering. Gilead van Marilynne Robinson als balsem voor een ontwrichte cultuur’, in: Frank Dijkstra en Hans Ester (red.), Beleven en verbeelden. Het spanningsveld tussen literatuur en geloof, Boekencentrum, Zoetermeer, 2006, p. 37-45.

[met Henk Florijn] Revius, dichter, denker, dominee. Den Hertog, Houten, 2006.

‘Jacobus Revius: met het snoeimes door de literatuur’, in: A. van de Beek, Tj. de Reus e.a., Literatuur en cultuur, De Groot Goudriaan, Kampen/ De Driestar, Gouda, 2006, p. 27-34.

Christelijke literatuur vandaag’, in: De Waarheidsvriend 96 (2006), p. 8-11.

2005

Lemmata ‘Camphuysen, Dirk Raphaëlsz’, ‘Cats, Jacob’, ‘Christelijke leescultuur’, ‘Coornhert, Dirck Volckertszoon’, ‘Huygens, Constantijn’, ‘Lodenstein, Jodocus van’, ‘Revius, Jacobus’, ‘Schurman, Anna Maria van’, ‘Stichtelijke lectuur’, ‘Toneelbestrijding’ en ‘Vondel, Joost van den’, in: G. Harinck (red.), Christelijke encyclopedie (3 dln.), Kok, Kampen, 2005.

2003

‘Diep water’ (kort verhaal), in: Ik kan je niet vergeten. Verhalen over liefde, Kok, Kampen, 2003, p. 31-60.

2002

Kijk. Zie de mens. In gesprek met Renate Dorrestein’, in: Liter 5 (2002), p. 72-81.

1999

Schaduwspel’ (kort verhaal), in: Liter 2 (1999), p. 8-19.

Enny de Bruijn (red.), Oog in oog met zeventiende-eeuwers. Gesprekken met protestantse dichters, schilders en musici. Boekencentrum, Zoetermeer, 1999.

1998

Genealogie in Herwijnen. De geschiedenis van een handschrift’, in: Gens nostra 53 (1998), p. 23-44.

1995

Dichtkunst, dood en duurzaamheid. Klassieke invloeden in drie gedichten van Revius’, in: De nieuwe taalgids 88 (1995), p. 9-21.