Boek eerst de waarheid dan de vrede

Eerst de waarheid, dan de vrede

Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658. Boekencentrum, Zoetermeer, 2012.

Jacob Revius is bekend als de dichter van het beroemde vers, ‘t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten’. Als een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders van zijn tijd heeft hij zijn leven lang zijn best gedaan om de wereld te reformeren – via kerk, school, politiek en universiteit, via geleerde theologische publicaties, en via indrukwekkende poëzie.

In deze biografie (tevens dissertatie) komen voor het eerst de theologische en de dichterlijke kant van zijn persoonlijkheid samen, waarbij gebruik is gemaakt van veel niet eerder bestudeerd materiaal. Revius’ levensverhaal is verweven met de grote discussies van de zeventiende eeuw: de debatten over de verhouding tussen kerk en staat, over de nieuwe cartesiaanse filosofie, over de omgang met andersdenkenden, over de emancipatie van de wetenschap.