revius

Recensies van ‘Eerst de waarheid, dan de vrede’

Dagbladen en opiniebladen

‘Het proefschrift is opvallend, omdat het tegelijk wetenschappelijk, populair en relevant is. Dat maakt dit werk tot een evenement.’
Herman Selderhuis, Calvijn uit DeventerNederlands Dagblad, 11 mei 2012, Gulliver 7.

‘Gods woord is ondoorgrondelijk maar deze biografie van Revius is een wonder van helderheid en stilistisch vernuft.’
Hans Renders [rubriek biografie], Vrij Nederland 73-23, 9 juni 2012, 63.
voor meer recensies, lees hieronder verder

Meer info

Onbekende gedichten en toespraken

Op 8 mei 2012 verscheen mijn biografie van de dichter en theoloog Jacob Revius (1586-1658). In dat boek verwijs ik naar gedichten en toespraken die niet terug te vinden zijn in de bundel Over-Ysselsche sangen en dichten. Soms gaat het daarbij om nieuw ontdekt materiaal, soms om teksten waarvan het bestaan wel bekend was maar die nooit geraadpleegd of toegankelijk gemaakt zijn. Een overzicht staat hier, de teksten zelf zijn hier te raadplegen. Tenzij anders aangegeven zijn de vertalingen uit het Latijn van mijn hand, die uit het Grieks van dr. C.A. de Niet, die uit het Italiaans van dr. Marco Prandoni. Het copyright van de vertalingen berust bij de vertalers, zie de verantwoording.

Gesprek met Revius

Sinds zijn vertrek uit Deventer schrijft dr. Jacob Revius nauwelijks nog poëzie. Zijn tijd besteedt hij nu aan het opleiden van studenten, het vergaderen met hoogleraren en het schrijven van dikke theologische werken in het Latijn. Deze maand verschijnt zijn geschiedenis van Deventer: “Daventria illustrata”. Meer info

Gedicht

Meer info