boeken

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.
Een zeldzame uitzondering is de familie waarover dit boek gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Via hun verhalen wordt iets zichtbaar van een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.
Dit boek beschrijft hoe Gelderse boeren uit het rivierengebied in de periode 1600-1750 dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

De Reformatie ging niet over Luther alleen. Het duurde soms even, maar uiteindelijk bereikte de nieuwe leer ook de ‘gewone’ mensen in de steden en dorpen van de Nederlanden. Hoe ging dat in Zaltbommel, in Rijssen, in Bruinisse of in Gouda? In dit boek doen verschillende auteurs een steekproef: twintig steden en dorpen komen aan bod.
Aan dit boek werkten mee: Paul Abels, Henk van den Belt, Enny de Bruijn, Henk Florijn, Jan-Kees Karels, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Rudy Ligtenberg, Arjan Nobel, Ton van der Schans, Inge Schipper, Bart Jan Spruyt, Klaas Tippe, Huib Uil, Elise Verschuure en Jos de Weerd.

Jacob Revius is bekend als de dichter van het beroemde vers, ‘’t En zijn de Joden

niet, Heer Jesu, die u kruisten’. Als een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders van zijn tijd heeft hij zijn leven lang zijn best gedaan om de wereld te reformeren – via kerk, school, politiek en universiteit, via geleerde theologische publicaties, en via indrukwekkende poëzie. In deze biografie (tevens dissertatie) komen voor het eerst de theologische en de dichterlijke kant van zijn persoonlijkheid samen, waarbij gebruik is gemaakt van veel niet eerder bestudeerd materiaal. Revius’ levensverhaal is verweven met de grote discussies van de zeventiende eeuw: de debatten over de verhouding tussen kerk en staat, over de nieuwe cartesiaanse filosofie, over de omgang met andersdenkenden, over de emancipatie van de wetenschap.