boeken

Volk in verwarring (2017)

De Reformatie ging niet over Luther alleen. Het duurde soms even, maar uiteindelijk bereikte de nieuwe leer ook de ‘gewone’ mensen in de steden en dorpen van de Nederlanden. Hoe ging dat in Zaltbommel, in Rijssen, in Bruinisse of in Gouda? In dit boek doen verschillende auteurs een steekproef: twintig steden en dorpen komen aan bod.
Aan dit boek werkten mee: Paul Abels, Henk van den Belt, Enny de Bruijn, Henk Florijn, Jan-Kees Karels, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Rudy Ligtenberg, Arjan Nobel, Ton van der Schans, Inge Schipper, Bart Jan Spruyt, Klaas Tippe, Huib Uil, Elise Verschuure en Jos de Weerd. Meer info

Eerst de waarheid, dan de vrede (2012)

Jacob Revius is bekend als de dichter van het beroemde vers, ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten’. Als een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders van zijn tijd heeft hij zijn leven lang zijn best gedaan om de wereld te reformeren – via kerk, school, politiek en universiteit, via geleerde theologische publicaties, en via indrukwekkende poëzie. In deze biografie (tevens dissertatie) komen voor het eerst de theologische en de dichterlijke kant van zijn persoonlijkheid samen, waarbij gebruik is gemaakt van veel niet eerder bestudeerd materiaal. Revius’ levensverhaal is verweven met de grote discussies van de zeventiende eeuw: de debatten over de verhouding tussen kerk en staat, over de nieuwe cartesiaanse filosofie, over de omgang met andersdenkenden, over de emancipatie van de wetenschap. Meer info

Revius, de mooiste gedichten (2009)

 Jacob Revius (1586-1658) geldt als de grootste dichter in de Nederlandse gereformeerde traditie. Zelf zag hij zijn betekenis vooral in zijn werk als predikant, theoloog en historicus. Toch zijn het juist zijn gedichten die over de eeuwen en de kerkmuren heen reiken.
Raak en puntig verwoordt Revius bijbelse waarheden, indrukwekkend vertolkt hij geloofservaringen. Deze bloemlezing biedt daarom dertig van Revius’ mooiste geloofsgedichten, gekozen uit zijn dikke verzamelbundel Over-Ysselsche sangen en dichten. Meer info

Revius, dichter, denker, dominee (2006)

Meer info

Oog in oog met 17e-eeuwers (1999)

Meer info