Revius, de mooiste gedichten (2009)

Jacob Revius (1586-1658) geldt als de grootste dichter in de Nederlandse gereformeerde traditie. Zelf zag hij zijn betekenis vooral in zijn werk als predikant, theoloog en historicus. Toch zijn het juist zijn gedichten die over de eeuwen en de kerkmuren heen reiken.
Raak en puntig verwoordt Revius bijbelse waarheden, indrukwekkend vertolkt hij geloofservaringen. Deze bloemlezing biedt daarom dertig van Revius’ mooiste geloofsgedichten, gekozen uit zijn dikke verzamelbundel Over-Ysselsche sangen en dichten.

Enny de Bruijn (samenstelling), Revius. De mooiste gedichten (bloemlezing). Boekencentrum, Zoetermeer, 2009.