Oog in oog met 17e-eeuwers (1999)

Dit boek komt voort uit ‘het verlangen met de doden te spreken’ (Stephen Greenblatt). Via gefingeerde gesprekken biedt het een kennismaking met het gedachtegoed van acht zeventiende-eeuwse musici, schilders en dichters. Nadat zij achtereenvolgens voor het voetlicht zijn getreden, presenteert de Utrechtse theoloog Voetius ten slotte zijn visie op de verhouding tussen de cultuur van zijn tijd en het gereformeerde christendom. De ‘interviews’ zijn gebaseerd op historisch onderzoek en geschreven door Enny de Bruijn (Revius), Willem L. Meijer (Rembrandt), Els Stronks (Lodenstein), P. W. van de Wege (Sweelinck), Pieta van Beek (Van Schurman), Dick Sanderman (Huygens), N.C. van Velzen (Luyken), Tineke Goudriaan (Saenredam) en C.A. de Niet (Voetius).

Enny de Bruijn (red.), Oog in oog met zeventiende-eeuwers. Gesprekken met protestantse dichters, schilders en musici. Boekencentrum, Zoetermeer, 1999.