De hoeve en het hart (2019)

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.
Een zeldzame uitzondering is de familie waarover dit boek gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Via hun verhalen wordt iets zichtbaar van een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.
Dit boek beschrijft hoe Gelderse boeren uit het rivierengebied in de periode 1600-1750 dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. Prometheus, Amsterdam, 2019. Bestel hier.