boek hoeve en hart

De hoeve en het hart

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. Prometheus, Amsterdam, 2019. Bestel hier.

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak verwaaid in de wind. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven. Een zeldzame uitzondering is de familie waarover dit boek gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Via hun verhalen wordt iets zichtbaar van een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.

Achtergrondinformatie bij De hoeve en het hart

Op zoek naar een verdwenen tijd

Op zoek naar een verdwenen tijd

‘Een dorp aan de rivier, midden in het land. Ik ben er vaak geweest, heb over de dijk gelopen, de boerderijen bekeken, de gang van de seizoenen meegemaakt. Maar achter dat zichtbare dorp zit een ander dorp verscholen – dieper in de tijd, dieper in het landschap. Alleen zichtbaar voor wie lezen kan. Herwijnen. Appelbloesem en koolzaad in het voorjaar, kale weilanden in de winter…’ Voor RD Magazine schreef ik een artikel over de (lange) ontstaansgeschiedenis van De hoeve en het hart. Lees hier verder.

The roosa family

Legenden en feiten over de familie Roosa

De eeuwen door zijn onderzoekers gefascineerd geweest door de geschiedenis van de familie Roosa. Geen wonder dat er sprake is van allerlei legenden en theorieën. Zelf denk ik dat er geen verwantschap is tussen Gijsbert Goertsen en zijn nakomelingen enerzijds en Jutte van Heukelum, Jutte van Culemborg en Arnt van Rosendaell anderzijds (zoals de nieuwste theorie wil). Ik denk ook dat we het traditionele verhaal over de Spaanse oorsprong van de familie Roosa niet zomaar overboord moeten gooien (hoewel het altijd wijs is om voorzichtig te zijn). Lees hier het Engelstalige artikel met mijn argumenten.

Boekpresentatie de hoeve en het hart enny de bruijn

Boekpresentatie

Op 12 juni 2019 werd mijn boek De hoeve en het hart gepresenteerd in Herwijnen. Het was een mooie bijeenkomst, waarbij Mai Spijkers (uitgever Prometheus), Wijnand Mijnhardt (hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis in Utrecht) en Henk Massink (strateeg bij het Ministerie van LNV) het woord voerden. De Herwijnense Mr. C. en Mej. M. M. Vervoornstichting stelde gratis de prachtige, oude boerderij Den Ouden Dijk ter beschikking – een passender locatie had ik nooit kunnen bedenken.