7 april 2011
Soms denk ik: met internet zou Revius heel gelukkig geweest zijn. Al die klassieke teksten die met een druk op de knop beschikbaar zijn… Of de mogelijkheid om even snel te kijken hoe het gaat met de Prins en zijn leger…
Maar met twitter en facebook zou hij zich geen raad hebben geweten. Hij hield er niet van om persoonlijke details uit te stallen, zelfs niet in zijn gedichten.
Dat maakt hem nogal een uitdagend onderwerp voor een biografie.
Jaren geleden zei Margaretha Schenkeveld dat een schrijversbiografie moet laten zien hoe ‘het graan des levens’ wordt omgestookt tot ‘jenever der poëzie’.
Dat heb ik altijd onthouden, maar het is moeilijker dan je zou denken.
Toch valt het stookproces van graan tot jenever in één van Revius’ gedichten precies te volgen, dankzij een unieke brief uit de zeventiende eeuw.
Daarover gaat het artikel De vingerafdruk van de dichter, waarvan de tekst vanaf vandaag op deze website staat.