30 november 2010
De biografie van Revius is nu bijna af. Ik heb een voorlopige titel, eindelijk: ‘Eerst de waarheid, dan de vrede’.
Dat typeert hem heel erg, Revius. Je mag nooit ‘de waerheyt laten ondergaen om vredes wille’, vindt hij. Het hele leven is voor hem een gevecht. Goed tegen kwaad. Dat vind ik mooi aan hem.
Maar mooier nog zijn de gedichten waarin hij laat zien dat hij ook een andere kant heeft, inniger, verstilder.
Ik heb geen spijt van al die jaren met Revius. Hij verdient het dat zijn biografie straks in de boekhandel ligt.
Maar ik zal moeite hebben met het afscheid.