14 juli 2016
Na Revius is het tijd voor andere dingen. Geen Latijn meer, geen intellectuele discussies over predestinatie en cartesianisme. In plaats daarvan hou ik me nu bezig met het leven van een Gelderse boerenfamilie in de zeventiende eeuw.
Dat levert weer heel andere problemen op. Ik moet me gaan verdiepen in de hopteelt, de handel in legerpaarden, de gevolgen van dijkdoorbraken en de perikelen van boerendochters die verliefd worden op de verkeerde man.
Het komt allemaal door Arien van Rijckhuijsen, een Gelderse boer die leefde op de grens van de zeventiende en achttiende eeuw. Hij leidde een weinig opvallend bestaan, vrijwel zijn hele leven lang op dezelfde boerderij. Maar wat hem bijzonder maakte, was het feit dat hij een schrijvende boer was. Hij hield ervan om familieverhalen op te schrijven, en hij had een zoon in Leiden die al zijn brieven bewaarde.
Die briefwisseling vormt een unieke bron: het verhaal van een boerenfamilie in de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw, van binnenuit. Dat is het verhaal dat ik in mijn nieuwe boek opnieuw wil gaan vertellen.
Al duurt het nog even voor dat klaar is.