9 mei 2012
Wie denkt dat er geen nieuwe gedichten van grote dichters uit de Gouden Eeuw meer te vinden zijn, heeft het grondig mis. Als je weet waar je zoeken moet, kun je zomaar op zo’n tekst stuiten. In de loop van mijn onderzoek kwamen niet minder dan negentien onbekende gedichten van Revius, acht brieven, twee verzamelhandschriften en een document met toespraken en notulen boven water. Vaak vond ik ze zelf, soms ook dankzij tips van andere onderzoekers. Maar nieuwe ontdekkingen kun je ook doen in teksten waarvan iedereen weet dat ze bestaan, maar die niemand ooit leest – omdat ze in het Latijn geschreven zijn, of omdat ze alleen maar in een verre bibliotheek te raadplegen zijn. Daarom zijn vanaf vandaag op deze website alle verspreide literaire teksten van Revius (soms nieuw ontdekt, soms niet) te raadplegen, uiteraard voorzover ik ze heb kunnen achterhalen. Aan de theologische teksten begin ik niet – als je bedenkt dat hij in zijn leven meer dan 13.000 pagina’s bij elkaar schreef, weet je genoeg.