Recensies van ‘Eerst de waarheid, dan de vrede’

Dagbladen en opiniebladen

‘Het proefschrift is opvallend, omdat het tegelijk wetenschappelijk, populair en relevant is. Dat maakt dit werk tot een evenement.’

Herman Selderhuis, Calvijn uit DeventerNederlands Dagblad, 11 mei 2012, Gulliver 7.

‘Gods woord is ondoorgrondelijk maar deze biografie van Revius is een wonder van helderheid en stilistisch vernuft.’
Hans Renders [rubriek biografie], Vrij Nederland 73-23, 9 juni 2012, 63.
voor meer recensies, lees hieronder verder

‘Als geen ander weet De Bruijn invoelbaar te maken hoe een gereformeerde intellectueel zich staande probeert te houden in een snel veranderende wereld’

Gerrit-Jan Kleinjan, Standvastig in een veranderende wereldTrouw, 12 mei 2012, Letter & Geest 36.

‘Soms is zo’n betrokkenheid blijkbaar nodig om alles te zien en alles te begrijpen en de eenheid in een vroeger leven te herstellen.’
Bart Jan Spruyt, Hartstochtelijke dominee. Elsevier 68-19, 12 mei 2012, 67.

‘In die ‘interviews’ voel je ineens dat Revius voor de schrijfster een levend persoon is. Noem het liefde.’

Aleid Truijens, Monument voor refo ReviusDe Volkskrant, 7 juli 2012, Boeken 7.

‘Enny de Bruijn laat in haar gedegen proefschrift over de 17de-eeuwse dichter en theoloog Jacob Revius zien dat een biografie heel literair kan zijn.’
Herman Amelink, Een empathische dichter-domineeNRC Handelsblad, 27 juli 2012, Boeken 11.

‘Het is de eerste biografie die de ‘gehele Revius’ in beeld brengt.’

Tjerk de Reus, Jacob Revius, een man uit één stukFriesch Dagblad, 8 mei 2012.

‘Revius had het met zijn derde biograaf slechter kunnen treffen.’

S.D. Post, Revius integraal belichtReformatorisch Dagblad, 17 aug. 2012, PK 9.

Wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke tijdschriften

‘De Bruijn has written an excellent and long overdue biography of a major figure in seventeenth-century Dutch history. It deserves a large audience, both inside and outside The Netherlands.’
Martine J. van Ittersum, [Review]. BGMN – Low Countries Historical Review 128-2 (2013).

‘Enny de Bruijn schreef een intrigerende biografie die tevens een helder beeld schetst van de cultuuromslag in de zeventiende eeuw.’
Klaas van der Zwaag, Revius’ passie voor waarheid botste met Descartes’ moderne wereldbeeld. Sophie, 2-3 (juni 2012), 50-51.

‘Bijna zou ik wensen dat Jacob Revius, W.A.P. Smit en Leen Strengholt een paar dagen naar onze wereld terugkeerden om hun oordeelkundig plezier aan deze biografie te beleven.’
Hans Werkman, ‘Hét boek over Revius’. Liter, christelijk literair tijdschrift 15 (nr. 67, sept. 2012), 58-60.

‘Toch kwam er al lezend in de vele interessante beschouwingen, gaandeweg een lichte twijfel bij mij boven, omdat ik soms een gebrek aan kritische en analytische distantie van de auteur tot de hoofdpersoon constateerde.’
Paul H.A.M. Abels,  [recensie zonder titel]. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 15-3 (sept 2012), 97-99.

‘Al snel wordt duidelijk dat De Bruijn in dit boek zeer verstandig met haar betrokken houding is omgegaan. Deze biografie is geen apologie geworden, en zeker ook geen hagiografie, maar een genuanceerd en overtuigend portret.’
Jürgen Pieters, Veelzijdige eenduidigheid. Het leven van Jacob Revius 1586-1658. Ons Erfdeel, Vlaams-

Nederlands cultureel tijdschrift 55-4 (nov. 2012), 137-139.

‘De geschiedenis van een individu tilt zij ver boven het incidentele uit door deze te plaatsen tegen de achtergrond van wat ze de belangrijkste tegenstellingen in de Republiek noemt.’
Els Stronks, [recensie zonder titel]. Nederlandse Letterkunde 17 (2012)/Recensies, 14-15