contact

Voor het aanvragen van een lezing kunt u contact opnemen met:
Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
tel. (020) 6234923

Voor overige zaken is het mogelijk een bericht achter te laten via twitter of linkedin of via dit mailadres contact op te nemen. Vriendelijk verzoek: wilt u dit (persoonlijke) adres niet gebruiken voor het vragen van adviezen bij het schrijven en publiceren van teksten, en evenmin voor berichten die bestemd zijn voor de cultuurredactie van het RD, zie daarvoor de contactmogelijkheid aldaar.

Onderwerpen:
– Het Gelderse platteland in de Gouden Eeuw
– Een boerenfamilie in het rivierengebied: de briefwisseling van Arien van Rijckhuijsen (1671-1750)
– De lokale impact van de 16e-eeuwse Reformatie in Nederlandse steden en dorpen
– Leven, dichterschap en wereldbeeld van de dichter en theoloog Jacob Revius (1586-1658)
– Literatuur en religie in de zeventiende eeuw
– Fantasy en religie bij C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien en J.K. Rowling