publicatielijst

2020

‘De boer is eigen baas’ , in: Historisch Nieuwsblad 29-11 (november 2020), p. 78-84.

2019 

Roosa genealogy: legends and facts. Online publicatie, 2019.

‘Op zoek naar een verdwenen tijd’ (online versie: ‘Hoe ik een boek schreef’), in: RD Magazine, 8 juni 2019, p. 28-35.

‘Ploegen en doorakkeren: op zoek naar boeren in de Gouden Eeuw’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 25-2 (juni 2019), p. 28-31.

2018

‘Achter de zichtbare dingen. Lloyd C. Douglas, De mantel (1942/1949)’, in: Bart Jan Spruyt (red.), Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie gekozen door reformatorische opinievormers, De Banier, Apeldoorn, 2018, p. 348-355.

2017

Enny de Bruijn (red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. De Banier, Apeldoorn, 2017.  Auteur van de inleiding en van de hoofdstukken ‘Zaltbommel’, ‘Asperen’, ‘Nieuwe ideeën’ en ‘Martelaren’.

‘Leven tussen hagenprekers, beeldenstormers en traditionalisten’, in: Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 23-4 (dec. 2017), 46-49.

2016

‘Building Bridges to Past Centuries: religion and empathy in early modern biography’, in: Hans Renders, Binne de Haan, Jonne Harmsma (eds.), The Biographical Turn: Lives in history, London [Routledge], 2016, p. 129-140.

2014-15

‘In de spiegel van de media’, rubriek over literatuur en media in Wapenveld: over geloof en cultuur, jg. 64 en 65 (2014-2015). [onder meer: Maarten ’t Hart, Vonne van der Meer, Tommy Wieringa, Herman Koch, Connie Palmen, Marilynne Robinson].

2014

‘Het Huis te Hellouw en zijn bewoners’, in: Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe 42 (2014), nr. 1, p. 13-28.

2013

‘De bril van de biograaf’, in: Transparant 23-4 (nov. 2013), p. 12-15.

2012

Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658. Dissertatie Universiteit Utrecht / Boekencentrum, Zoetermeer, 2012.

2011

2010

Een Marokkaan in het Statencollege. Johannes Maurus en zijn disputaties over de islam’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 13 (2010), p. 139-146.

De laurierboom van Revius’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 13 (2010), p. 55-56.

2009

‘Heidense leugens en christelijke werkelijkheid. Literair-historische achtergronden van de fantasydiscussie’, in:

Bart Cusveller (red.), Het betoverde land achter het filmdoek. Een christelijke blik op film en fantasy, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2009, p. 24-32.

Lemmata ‘Dirk Rafaëlszoon Camphuysen, vrome dissident’, ‘Jodocus van Lodenstein, eenzaam met God

gemeenzaam’ en ‘Jacob Revius, calvinistische zanger’, voor de website literatuurgeschiedenis.nl (hoofdred. Hubert Slings en René van Stipriaan), 2009.

Revius. De mooiste gedichten (bloemlezing). Boekencentrum, Zoetermeer, 2009.

2008

(2008), p. 40-46. (opgenomen in dbnl)

2007

Nederlandse letterkunde 12 (2007), p. 147-171.

2006

‘Leven vol verwondering. Gilead van Marilynne Robinson als balsem voor een ontwrichte cultuur’, in: Frank Dijkstra en Hans Ester (red.), Beleven en verbeelden. Het spanningsveld tussen literatuur en geloof, Boekencentrum, Zoetermeer, 2006, p. 37-45.

[met Henk Florijn] Revius, dichter, denker, dominee. Den Hertog, Houten, 2006.

‘Jacobus Revius: met het snoeimes door de literatuur’, in: A. van de Beek, Tj. de Reus e.a., Literatuur en cultuur, De Groot Goudriaan, Kampen/ De Driestar, Gouda, 2006, p. 27-34.

Christelijke literatuur vandaag’, in: De Waarheidsvriend 96 (2006), p. 8-11.

2005

Lemmata ‘Camphuysen, Dirk Raphaëlsz’, ‘Cats, Jacob’, ‘Christelijke leescultuur’, ‘Coornhert, Dirck Volckertszoon’, ‘Huygens, Constantijn’, ‘Lodenstein, Jodocus van’, ‘Revius, Jacobus’, ‘Schurman, Anna Maria

van’, ‘Stichtelijke lectuur’, ‘Toneelbestrijding’ en ‘Vondel, Joost van den’, in: G. Harinck (red.), Christelijke encyclopedie (3 dln.), Kok, Kampen, 2005.

2003

‘Diep water’ (kort verhaal), in: Ik kan je niet vergeten. Verhalen over liefde, Kok, Kampen, 2003, p. 31-60.

2002

Kijk. Zie de mens. In gesprek met Renate Dorrestein’, in: Liter 5 (2002), p. 72-81.

1999

Schaduwspel’ (kort verhaal), in: Liter 2 (1999), p. 8-19.

musici. Boekencentrum, Zoetermeer, 1999.

1998

Genealogie in Herwijnen. De geschiedenis van een handschrift’, in: Gens nostra 53 (1998), p. 23-44.

1995