hoeve & hart

‘Wat De Bruijn met de documenten doet is adembenemend; één grote ode aan het bekloppen van kleine feitjes tot er leven inkomt. Ze levert trage, aandachtige geschiedschrijving van de beste soort.’

René van Stipriaan, ‘Hoe de woeste Betuwenaren werden getemd’, NRC Handelsblad, 4 oktober 2019.

‘Dit boek doet zeker niet onder voor mentaliteitshistorische klassiekers als 

Montaillou van Le Roy Ladurie en is in Nederland alleen te vergelijken met Een dorp in de polder van Van Deursen.’

Rob Hartmans, ‘Boeren en handelaars: magistraal beeld van boeren in de Tielerwaard’, Historisch Nieuwsblad, 30 september 2019

‘Een dorp aan de rivier, midden in het land. Ik ben er vaak geweest, heb over de dijk gelopen, de boerderijen bekeken, de gang van de seizoenen meegemaakt. Maar achter dat zichtbare dorp zit een ander dorp verscholen – dieper in de tijd, dieper in het landschap. Alleen zichtbaar voor wie lezen kan. Herwijnen. Appelbloesem en koolzaad in het voorjaar, kale weilanden in de winter…’
Voor RD Magazine schreef ik een artikel over de (lange) ontstaansgeschiedenis

van De hoeve en het hart. Lees hier verder.

De eeuwen door zijn onderzoekers gefascineerd geweest door de geschiedenis van de familie Roosa. Geen wonder dat er sprake is van allerlei legenden en theorieën. Zelf denk ik dat er geen verwantschap is tussen Gijsbert Goertsen en zijn nakomelingen enerzijds en Jutte van Heukelum, Jutte van Culemborg en Arnt van Rosendaell anderzijds (zoals de nieuwste theorie wil). Ik denk ook dat we het traditionele verhaal over de Spaanse oorsprong van de familie Roosa niet zomaar overboord moeten gooien (hoewel het altijd wijs is om voorzichtig te zijn). Lees hier het Engelstalige artikel met mijn argumenten.

Op 12 juni 2019 werd mijn boek De hoeve en het hart gepresenteerd in Herwijnen. Het was een mooie bijeenkomst, waarbij Mai Spijkers (uitgever Prometheus), Wijnand Mijnhardt (hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis in Utrecht) en Henk Massink (strateeg bij het Ministerie van LNV) het woord voerden. De Herwijnense Mr. C. en Mej. M. M. Vervoornstichting stelde gratis de prachtige, oude boerderij Den Ouden Dijk ter beschikking – een passender locatie had ik nooit kunnen bedenken.