De hoeve en het hart (2019)

De gedachten van boeren uit vroeger eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.
Een zeldzame uitzondering is de familie waarover dit boek gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Via hun verhalen wordt iets zichtbaar van een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.
Dit boek beschrijft hoe Gelderse boeren uit het rivierengebied in de periode 1600-1750 dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. Prometheus, Amsterdam,

2019. Bestel hier.

Recensies (selectie)

‘Wat De Bruijn met de documenten doet is adembenemend; één grote ode aan het bekloppen van kleine feitjes tot er leven inkomt. Ze levert trage, aandachtige geschiedschrijving van de beste soort.’

René van Stipriaan, ‘Hoe de woeste Betuwenaren werden getemd’, NRC Handelsblad, 4 oktober 2019.

‘De hoeve en het hart is een bijzonder boek, dat veel lezers verdient. Het is geschiedschrijving als vorm van medemenselijkheid, zelfs als uiting van naastenliefde. Het brengt mensen uit vervlogen tijden dichterbij, in hun wel en wee, in hun moeizame en boeiende bestaan, met hun interesses, vreugde en hoop.’
Tjerk de Reus, ‘Veelkleurig en kwetsbaar boerenleven’, Friesch Dagblad, 21 september 2019.

‘Dit boek doet zeker niet onder voor mentaliteitshistorische klassiekers als Montaillou van Le Roy Ladurie en is in

Nederland alleen te vergelijken met Een dorp in de polder van Van Deursen.’

Rob Hartmans, ‘Boeren en handelaars: magistraal beeld van boeren in de Tielerwaard’, Historisch Nieuwsblad, 30 september 2019

In beeldende taal trakteert De Bruijn ons op allerlei verhalen uit de familiegeschiedenis van Van Rijckhuijsen. (..) Zij voegt zich in de traditie van de bekende gereformeerde historicus A. Th. van Deursen, die in 1994 het

veelgeprezen boek Een dorp in de polder – Graft in de zeventiende eeuw publiceerde en zijn geloof daarin liet doorschemeren.
Hans Renders, ‘Eigen dorp eerst in de Gouden Eeuw’, Het Parool, 31 augustus 2019

‘Het mooie is dat haar boek wetenschappelijk zeer doortimmerd is, maar onnadrukkelijk. (…) Hopelijk wordt deze masterclass in religiegeschiedschrijving opgevangen in het vakgebied van de cultuurwetenschappen.’
Tjerk de Reus, ‘Boeren bij de voorzienigheid Gods’, De Nieuwe Koers, september 2019.

‘Met veel kennis van haar onderwerp beschrijft ze het leven op het Gelderse platteland, aan de hand van thema’s als werk, liefde en geloof. Aanbevolen, ook aan de Randstedeling.’
Nienke van Leverink, ‘Dankzij de brieven van een boer uit de Gouden Eeuw’, De Volkskrant, 29 juni 2019

‘Enny de Bruijn doet er in haar imposante studie De hoeve en het hart (…) alles aan om het beeld te corrigeren dat stadse intellectuelen van oudsher van ‘de eenvoudige boer’ hebben geschilderd. Zij vult de geschiedschrijving aan met haar onderzoek naar de Gelderse regio rond Herwijnen.’
Esther Wils, ‘Boeren met ridderdeugden’, Algemeen Dagblad, 27 juli 2019.

‘In het meesterlijke De hoeve en het hart geeft historica Enny de Bruijn stem aan een boerenfamilie in Herwijnen, in de Gouden Eeuw. Oude archieven komen tot leven, met hart voor gewone mensen.’

‘In 2012 promoveerde Enny de Bruijn op een veelgeprezen biografie van Jacobus Revius. Met haar nieuwe boek, De hoeve en het hart, bewijst ze opnieuw dat ze én een goede en gepassioneerde onderzoeker én een begenadigd schrijver is.’

Klaas Tippe, ‘Gelderse boeren in de Gouden Eeuw’, Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2019.

‘Wie de meer dan vierhonderd bladzijden leest, blijft nog lang rondhangen in Herwijnen, of misschien moet ik zeggen dat Herwijnen dan in de lezer is gekropen en daar niet meer weggaat.’
Teunis Bunt, ‘De hoeve en het hart (Enny de Bruijn)’ op teunisbunt.blogspot.com, 19 augustus 2019.